#160860 gửi bởi tiepluanet
Ngày 05 Tháng 09 2014 , 13:56
Chào mọi người. Trước đây mình có tích hợp diễn đàn phpBB3 vào nukeviet. Nay không muốn sử dụng diễn đàn nữa, mong mọi người hướng dẫn cách bỏ diễn đàn. và cơ chế quản lý thành viên như cũ của nukeviet. Xin cảm ơn
#160862 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 05 Tháng 09 2014 , 16:56
Bạm mở file data/config_global.php tìm sửa
Mã: Chọn hết
$global_config['is_user_forum'] = 1;

thành
Mã: Chọn hết
$global_config['is_user_forum'] = 0;

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com