#182036 gửi bởi vingheo
Ngày 11 Tháng 01 2017 , 22:44
Mình update lên phiên bản laws 4.0.01. mình đang sài trên localhost sư dụng Apache. Modun laws phiên bản mới có Hiển thị nút xem nhanh các file PDF tại trang chi tiết văn bản. nhưng sao không xem được và hiện thông báo này
PDF.js v1.4.20 (build: b15f335)Thông điệp: Unexpected server response (204) while retrieving PDF "http://192.168.1.2:8080/laws/index.php?language=vi&nv=laws&op=detail/QD-V-v-bai-bo-Quyet-dinh-15-2011-QD-UBND-ngay-13-6-2011-cua-UBND-cap-tinh-ban-hanh-Quy-dinh-ve-to-chuc-hoi-nghi-truyen-hinh-truc-tuyen-tinh-Long-An-359&download=1&id=0".
Mình cũng đã thử làm trên 123 host mà cũng không được

Chia sẻ thủ thuật & kiến thức tin học
https://shareict.net/
#182038 gửi bởi vingheo
Ngày 12 Tháng 01 2017 , 02:14
Mình tìm ra lỗi rồi. Thì ra mình sử dụng trình duyệt Coccoc, IE 10 ko đc, chuyển qua Google Chrome, Firefox, opera,microsoft Edge thì chạy ngon luôn. AD hãy xóa bài này giùm
Sửa lần cuối bởi vingheo vào Ngày 12 Tháng 01 2017 , 02:23, với tổng số 1 lần sửa.

Chia sẻ thủ thuật & kiến thức tin học
https://shareict.net/
#185311 gửi bởi thachsoda
Ngày 06 Tháng 07 2017 , 05:59
Sao phiên bản laws 4.1.02 web tôi không xem được ad giúp với. trình duyệt nào cũng vậy.
PDF.js v1.4.20 (build: b15f335)
Message: Unexpected server response (204) while retrieving PDF "http://tên miền.edu.vn/index.php?language=vi&nv=laws&op=detail/V-v-Chan-chinh-viec-day-them-hoc-them-trong-nam-hoc-2015-2016-2&download=1&id=0".
#185313 gửi bởi nambmtk1993
Ngày 06 Tháng 07 2017 , 06:12
Website của thachsoda hiện đang dùng là phiên bản nào của NukeViet. Nếu không cùng phiên bản với website thì không thể sử dụng được đâu à.

Chưa kể nếu bạn dùng module văn bản phiên bản thấp mà nâng cấp lên bản 4.1.02 cần lưu ý trong quá trình nâng cấp sai sót sẽ không sử dụng được à