Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#107913 gửi bởi khicon038
Ngày 27 Tháng 01 2012 , 01:16
Bạn vmg ơi. Bạn có thể share mình cái block tin mới, có hình và chữ chạy lên như ở trang http://volethuytien.com/ của bạn được không? Nếu được xin send vào mail prnguyenhoang@yahoo.com . Thanks

http://xudoanphuocqua.com
#107914 gửi bởi duongnguyen
Ngày 27 Tháng 01 2012 , 01:28
khicon038 đã viết:Bạn vmg ơi. Bạn có thể share mình cái block tin mới, có hình và chữ chạy lên như ở trang http://volethuytien.com/ của bạn được không? Nếu được xin send vào mail prnguyenhoang@yahoo.com . Thanks

Cái này có rồi search sẽ thấy
#138141 gửi bởi nguyenhuuduyen
Ngày 16 Tháng 05 2013 , 22:43
Nếu tạo block HTLM và bạn muốn dùng thẻ marquee vao thì bạn cần thêm thẻ marquee vào ...include/constants.php
tìm đến đoạn:
/ Ma HTML duoc chap nhan
define( 'NV_ALLOWED_HTML_TAGS', 'embed, object, param, a, b, blockquote, br, caption, col, colgroup, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, li, p, span, strong, sub, sup, table, tbody, td, th, tr, u, ul, marquee' );
#166764 gửi bởi thaytuan
Ngày 15 Tháng 02 2015 , 09:32
Bạn nhìn rồi làm y như này là ok
<div class="clock fl">
<span id="digclock" style="font-weight: 700;">{THEME_DIGCLOCK_TEXT}</span>
</div>
<marquee behavior="scroll" direction="left" width="555" scrolldelay="0" scrollamount="3"><font color="ff0000">CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015</font>
</marquee>
<form action="/" method="get" class="search fr" onsubmit="return {THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}">
#185796 gửi bởi vietran
Ngày 30 Tháng 07 2017 , 07:26
Dùng block-html-css-javascript.
- Chèn block vào themes (chọn block themes/global.html_css_javascript)
- Copy và dán code html hoặc css hoặc javascript vào phần tương ứng . Ví dụ code html sau:CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015


Xem chi tiết tại: https://nukeviet.vn/vi/store/blocks/global-html-css-javascript/

Chú ý: nếu bị lỗi khi cài block từ ACP, hãy unzip thư mục tải về, sau đó copy 2 file sau vào thư mục:
/htdocs/themes/default/themes/default/blocks.