Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#64956 gửi bởi lamdn86
Ngày 09 Tháng 09 2010 , 04:11
Xin các bạn chỉ giúp đoạn code tạo chữ chạy ngang trong block.

Mình tạo block HTML và chèn code :
<marquee behavior="scroll" direction="up" height="100" scrolldelay="100" scrollamount="2">Chào các bạn của tôi!</marquee>

Nhưng vẫn ko chạy. Bạn nào biết xin chỉ giùm với. Thank

http://fandg.tk
#68224 gửi bởi tanngocpham
Ngày 07 Tháng 10 2010 , 20:55
Các bạn xem Demo: http://www.itntgroup.sonthangloi.com.vn
Bạn chép đoạn Code sau chép vào file header.tpl trong thư mục layout .
Tìm đoạn code sau:
</div>
<div id="message">
<div class="clock fl">
<span id="digclock" style="font-weight: 700;">{THEME_DIGCLOCK_TEXT}</span>
</div>
Thêm đoạn code bên dưới vào. Nhớ định dạng file Encoding: utf-8 nhé:
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrolldelay="100" scrollamount="1" width="470"><font color="333FFF"><i>Chi đoàn giáo viên trường THPT Bạch Đằng thi đua dạy tốt chào mừng năm học mới 2010 - 2011</i></font></marquee>
#107656 gửi bởi jackyluong
Ngày 19 Tháng 01 2012 , 01:35
Nếu các bạn muốn put 1 link vào đó thì có thể thêm vào 1 tí xíu như sau:

<marquee behavior="scroll" direction="left" width="450" scrolldelay="70" scrollamount="2"><a href="http://link_cua_ban"><font color="ff0000"> Click here to access Student Services Website</a></font></marquee>