#192913 gửi bởi haprogv
Ngày 09 Tháng 01 2020 , 10:34
Tình hình là vào quản trị thấy thông báo có bản nâng cấp lên nukeviet 4.3.08 mới nhất. Nhưng mình thaatys trên diễn đàn nhiều người báo lỗi sau khi cập nhật các phiên bản. Vậy bản mới nhất này có ai bị lỗi sau khi nâng cấp không vậy?