#181365 gửi bởi nambmtk1993
Ngày 17 Tháng 11 2016 , 09:14
Để có thể đính kèm file khi Thành viên đăng bài bạn phải xác định rõ thành viên đó là đăng bài bên trong trang quản trị hay bên ngoài site :)
- Nếu bên trong trang quản trị bạn chỉ cần xem các biểu tượng trên phía nội dung bài viết và tìm biểu tượng "Mắt xích". Nó sẽ ghi là chèn/sửa liên kết.
- Còn bên ngoài site thì không được nha. Vì để phòng ngừa file đính kèm có chứa mã độc xâm hại website của bạn :D