#191987 gửi bởi tjkute1112
Ngày 06 Tháng 09 2019 , 22:49
Hôm nay mình cài đặt module nvform nên nukeviet 4.3.06. Nhưng sau khi cài đặt xong thì ở ngoài giao diện admin không hiện nên các thanh để tạo biểu mẫu, tạo câu hỏi ... chỉ hiện mỗi tên module ở giao diện admin cho hỏi bị sao vậy. xin cảm ơn!