#189421 gửi bởi phonetm
Ngày 10 Tháng 08 2018 , 11:27
Xin chào các thành viên Nukeviet!
Hiện tại mình đang muốn viết một Module [Danh sách học sinh] như sau:
Giao diện admin gồm 2 liên kết: 1. [Danh sách học sinh] (có kèm nút sửa/ xóa vào cuối mỗi dòng) 2. [Thêm học sinh](gồm các trường: họ tên; ngày sinh, địa chỉ; tiểu sử)
Giao diện ngoài site gồm 1 block thực hiện chức năng hiển thị toàn bộ Danh sách học sinh đã nhập có phân trang, sắp xếp theo thứ tự mới lên trên.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn, trân trọng cảm ơn!
#189422 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 10 Tháng 08 2018 , 11:51
phonetm đã viết Xin chào các thành viên Nukeviet!
Hiện tại mình đang muốn viết một Module [Danh sách học sinh] như sau:
Giao diện admin gồm 2 liên kết: 1. [Danh sách học sinh] (có kèm nút sửa/ xóa vào cuối mỗi dòng) 2. [Thêm học sinh](gồm các trường: họ tên; ngày sinh, địa chỉ; tiểu sử)
Giao diện ngoài site gồm 1 block thực hiện chức năng hiển thị toàn bộ Danh sách học sinh đã nhập có phân trang, sắp xếp theo thứ tự mới lên trên.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn, trân trọng cảm ơn!

Bạn cần báo giá dịch vụ thì liên hệ link ở chữ ký của mình nhé


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#189433 gửi bởi nguyenvantuan
Ngày 11 Tháng 08 2018 , 22:42
phonetm đã viết Xin chào các thành viên Nukeviet!
Hiện tại mình đang muốn viết một Module [Danh sách học sinh] như sau:
Giao diện admin gồm 2 liên kết: 1. [Danh sách học sinh] (có kèm nút sửa/ xóa vào cuối mỗi dòng) 2. [Thêm học sinh](gồm các trường: họ tên; ngày sinh, địa chỉ; tiểu sử)
Giao diện ngoài site gồm 1 block thực hiện chức năng hiển thị toàn bộ Danh sách học sinh đã nhập có phân trang, sắp xếp theo thứ tự mới lên trên.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn, trân trọng cảm ơn!

Bạn xem module danh sách cán bộ ấy. Gần y chang yêu cầu của bạn đó


Tel: 0985229635
#189436 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 12 Tháng 08 2018 , 10:12
Block mà yêu cầu phân trang thì khó kiếm ở đâu có sẵn. Còn module thì như bạn ở trên đã commnet, hoàn toàn giống module danh sách cán bộ

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com