Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#86901 gửi bởi billygoat
Ngày 23 Tháng 05 2011 , 08:00
Xin giúp làm thêm sub menu cho Theme Moder

Các đại ca giúp và hướng dẫn cách tạo thêm sub_menu cho Theme Moden nhé - vì chỉ có 2 cấp dùng không đủ (hiện đang cần 3 cấp)

Many thanks - vui lòng xem hình

Billygoat
duongphuc@casvina.com
Đính kèm
(44.88 KB) Đã tải về 86 lần

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org