#86974 gửi bởi billygoat
Ngày 24 Tháng 05 2011 , 05:24
Xin giúp đỡ xóa bỏ mặc định tronh phần liên hệ

Trong phần liên hệ có cái mục Tên và Email nó lấy mặc định của hệ thống, - sao mà bỏ nó dc
"có thể nó luôn xuất hiện trong trạng thái chạy localhost nhỉ?"
Please help .. xem hình

Thanks
Đính kèm
(44.39 KB) Đã tải về 105 lần

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#86975 gửi bởi hoandateh
Ngày 24 Tháng 05 2011 , 05:27
BILLYGOAT đã viết:Xin giúp đỡ xóa bỏ mặc định tronh phần liên hệ

Trong phần liên hệ có cái mục Tên và Email nó lấy mặc định của hệ thống, - sao mà bỏ nó dc
"có thể nó luôn xuất hiện trong trạng thái chạy localhost nhỉ?"
Please help .. xem hình

Thanks

Bạn thoát khỏi tài khoản rồi vào lại liên hệ sẽ thấy thay đổi
#86981 gửi bởi billygoat
Ngày 24 Tháng 05 2011 , 07:51
HoanDateh đã viết:
BILLYGOAT đã viết:Xin giúp đỡ xóa bỏ mặc định tronh phần liên hệ

Trong phần liên hệ có cái mục Tên và Email nó lấy mặc định của hệ thống, - sao mà bỏ nó dc
"có thể nó luôn xuất hiện trong trạng thái chạy localhost nhỉ?"
Please help .. xem hình

Thanks

Bạn thoát khỏi tài khoản rồi vào lại liên hệ sẽ thấy thay đổi


Xin chào Bạn,

Không dc đâu - vi thử rồi - minh nghĩ là chỉnh trong phần khác
Help again pls

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#86982 gửi bởi hoandateh
Ngày 24 Tháng 05 2011 , 08:01
BILLYGOAT đã viết:
Xin chào Bạn,

Không dc đâu - vi thử rồi - minh nghĩ là chỉnh trong phần khác
Help again pls

Phần thông tin đó lấy thông tin của thành viên đang đăng nhập.
Bạn đang đăng nhập thì sẽ lấy thông tin của bạn còn nếu bạn là khách thì phần thông tin bạn phải gõ vào.
Bạn hãy kiểm tra rồi hãy :D :D :D :D
#87024 gửi bởi billygoat
Ngày 25 Tháng 05 2011 , 04:11
HoanDateh đã viết:
BILLYGOAT đã viết:
Xin chào Bạn,

Không dc đâu - vi thử rồi - minh nghĩ là chỉnh trong phần khác
Help again pls

Phần thông tin đó lấy thông tin của thành viên đang đăng nhập.
Bạn đang đăng nhập thì sẽ lấy thông tin của bạn còn nếu bạn là khách thì phần thông tin bạn phải gõ vào.
Bạn hãy kiểm tra rồi hãy :D :D :D :D


Chào HoanDateh - Support NukeViet

Thanks nhiều lắm, đúng như vậy, khi là khách thì nó trắng pệ ra để ta nhập vào.
Xin hỗ trợ các lần sau, thanks

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#87427 gửi bởi trankhuyen
Ngày 30 Tháng 05 2011 , 21:40
Bạn không muốn hiển thị thông tin về email,điện thoại trong phần liên hệ.
Đơn giản thôi
bạn vào file module -> contact -> funcs -> main.php
bạn tìm đến đoạn (hình như từ dòng 88->93)
if ( defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$fname = ! empty( $user_info['full_name'] ) ? $user_info['full_name'] : $user_info['username'];
$femail = $user_info['email'];
$fphone = $user_info['telephone'];
}
và xoá đi là được. Chúc bạn thành công.!

website nukeviet: http://cauthangthudo.vn/