#164985 gửi bởi tranlonghm1981
Ngày 18 Tháng 12 2014 , 08:48
Phía dưới articles nó hiện ra dòng lỗi sau :
Notice: Undefined variable: xtc_ain in C:\xampp\htdocs\fashion\templates\fashionlife\html\com_content\article\default.php on line 200

Notice: Undefined variable: info in C:\xampp\htdocs\fashion\templates\fashionlife\html\com_content\article\default.php on line 201

Các bạn cao thủ php xin vui lòng chỉ giúp mình các sửa lỗi ( bỏ các dòng báo lỗi đáng ghét )

Đoạn code mình tìm theo đuờng dẫn trên như sau

<?php echo $this->item->text; ?>
<?php echo base64_decode($xtc_ain); ?> ( dòng 200 )
<?php if ($info == 0 && $params->get('show_tags', 1) && !empty($this->item->tags->itemTags)) : ?> ( dòng 201 )
<?php $this->item->tagLayout = new JLayoutFile('joomla.content.tags'); ?>

<?php echo $this->item->tagLayout->render($this->item->tags->itemTags); ?>
<?php endif; ?>

Mình không rành về lập trình, xin vui lòng hướng dẫn giúp mình.
Thanks các bạn