#180875 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 18 Tháng 10 2016 , 11:11
Bạn tiến hành ngừng hoạt động lần lượt các module không phải module hệ thống (có sẵn trong bản cài đặt) đến khi nào search được thì module vừa ngừng hoạt động trước đó là module bị lỗi sau đó check lại module đó.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.