Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#98342 gửi bởi quangmyloc
Ngày 13 Tháng 10 2011 , 04:20
bkna đã viết:Mình có 2 websites NV3, mình muốn khi mở website số 1 thì website số 2 mở theo cùng một lúc.
Bạn nào biết xin chỉ giáo dùm.

Cám ơn.
bkna


ý bạn là popup hã???
phải như thế này không?
http://phumyweb.tk/nukeviet

nếu đúng như thế thì bạn chèn script này vào file header.tpl, <header>.....</header>
Mã: Chọn hết
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-26230029-1']);
_gaq.push(['_setDomainName', 'phumy.us']);
_gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();


function addEvent(obj, eventName, func){
if (obj.attachEvent)
{
obj.attachEvent("on" + eventName, func);
}
else if(obj.addEventListener)
{
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else
{
obj["on" + eventName] = func;
}
}
addEvent(window, "load", function(e){
addEvent(document.body, "click", function(e)
{
var pX;
pX =screen.width;
if (!pX){
pX = document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth;
}
if(pX > 800){
if(document.cookie.indexOf("pnpop2=active") == -1)
{
document.cookie = "pnpop2=active";
params = 'width=500';
params += ', height=400';
params += ', top=0, left=0, resizable=yes, scrollbars=yes';
var w = window.open("http://phumy.us/music.html", 'window2', params).blur();
var w = window.open("http://xemboi.phumyweb.tk", 'window3', params).blur();
window.focus();
}
}

});
});
</script>


chèn 2 trang một lúc ý, hi hi

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Website cá nhân - Http://phumy.us
#152800 gửi bởi bachtoe
Ngày 17 Tháng 02 2014 , 08:24
quangmyloc đã viết:
bkna đã viết:Mình có 2 websites NV3, mình muốn khi mở website số 1 thì website số 2 mở theo cùng một lúc.
Bạn nào biết xin chỉ giáo dùm.

Cám ơn.
bkna


ý bạn là popup hã???
phải như thế này không?
http://phumyweb.tk/nukeviet

nếu đúng như thế thì bạn chèn script này vào file header.tpl, <header>.....</header>
Mã: Chọn hết
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-26230029-1']);
_gaq.push(['_setDomainName', 'phumy.us']);
_gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();


function addEvent(obj, eventName, func){
if (obj.attachEvent)
{
obj.attachEvent("on" + eventName, func);
}
else if(obj.addEventListener)
{
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else
{
obj["on" + eventName] = func;
}
}
addEvent(window, "load", function(e){
addEvent(document.body, "click", function(e)
{
var pX;
pX =screen.width;
if (!pX){
pX = document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth;
}
if(pX > 800){
if(document.cookie.indexOf("pnpop2=active") == -1)
{
document.cookie = "pnpop2=active";
params = 'width=500';
params += ', height=400';
params += ', top=0, left=0, resizable=yes, scrollbars=yes';
var w = window.open("http://phumy.us/music.html", 'window2', params).blur();
var w = window.open("http://xemboi.phumyweb.tk", 'window3', params).blur();
window.focus();
}
}

});
});
</script>


chèn 2 trang một lúc ý, hi hi

done
rất cảm ơn bạn
code tuyệt
#152998 gửi bởi bachtoe
Ngày 21 Tháng 02 2014 , 10:51
quangmyloc đã viết:
bkna đã viết:Mình có 2 websites NV3, mình muốn khi mở website số 1 thì website số 2 mở theo cùng một lúc.
Bạn nào biết xin chỉ giáo dùm.

Cám ơn.
bkna


ý bạn là popup hã???
phải như thế này không?
http://phumyweb.tk/nukeviet

nếu đúng như thế thì bạn chèn script này vào file header.tpl, <header>.....</header>
Mã: Chọn hết
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-26230029-1']);
_gaq.push(['_setDomainName', 'phumy.us']);
_gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();


function addEvent(obj, eventName, func){
if (obj.attachEvent)
{
obj.attachEvent("on" + eventName, func);
}
else if(obj.addEventListener)
{
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else
{
obj["on" + eventName] = func;
}
}
addEvent(window, "load", function(e){
addEvent(document.body, "click", function(e)
{
var pX;
pX =screen.width;
if (!pX){
pX = document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth;
}
if(pX > 800){
if(document.cookie.indexOf("pnpop2=active") == -1)
{
document.cookie = "pnpop2=active";
params = 'width=500';
params += ', height=400';
params += ', top=0, left=0, resizable=yes, scrollbars=yes';
var w = window.open("http://phumy.us/music.html", 'window2', params).blur();
var w = window.open("http://xemboi.phumyweb.tk", 'window3', params).blur();
window.focus();
}
}

});
});
</script>


chèn 2 trang một lúc ý, hi hi


bro cho hỏi làm thế nào để pop up nó hiện ra ở 1 tab trên cùng 1 window, chứ không phải ở window khác?