#191924 gửi bởi ngviphuc
Ngày 26 Tháng 08 2019 , 06:30
Mình muốn thêm chức năng vào thanh công cụ nằm ngay trong trang admin nhưng không biết nó ở đâu ( Trang nhất
Thông tin
Cấu hình
CSDL
Công cụ web
Công cụ SEO
Quản lý Modules
Quản lý giao diện
Mở rộng
Quản lý File )
Xin các bạn giúp