Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#190350 gửi bởi cotdencaoap.thoa
Ngày 13 Tháng 12 2018 , 04:35
Chào cả nhà, e không học lập trình hay gì cả,
em tự mò làm website
Giờ khách y/c tạo nhạc nền cho website , mà e chỉ tạo được trên phiên bản máy tính.
Vậy có cách nào nhạc nền đó hiển thị được trên bản mobie không ạ?
Đa tạ cả nhà