Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#161105 gửi bởi hongoctrien
Ngày 13 Tháng 09 2014 , 05:24
hoctap333 đã viết:Mình đã tìm ra nguyên nhân rồi, do Encoding dạng: "Encode in UTF-8 without BOM" mới được


OK :).

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#161366 gửi bởi hoctap333
Ngày 21 Tháng 09 2014 , 15:49
hongoctrien đã viết:
hoctap333 đã viết:Mình đã tìm ra nguyên nhân rồi, do Encoding dạng: "Encode in UTF-8 without BOM" mới được


OK :).

Lại hỏi thêm bạn hongoctrien phần thêm học sinh làm theo hướng dẫn mà vẫn ko cập nhật được mà cứ vào đoạn này:
if ( $db->sql_query_insert_id( $query ) )
{
$db->sql_freeresult();
Header( "Location: " . NV_BASE_ADMINURL . "index.php?" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name); die();
}
else
{
$error = "Thông báo Không thể lưu dữ liệu được";
}
#161387 gửi bởi hoctap333
Ngày 22 Tháng 09 2014 , 04:44
Thanks, mình đã cài lại được rồi. Nhưng lần trước cài lại vẫn không được vì mình cứ check vào hộp thông báo " Prevent this page ...." là ko được. Bây giờ mình ko check nữa mới được.
#161468 gửi bởi hoctap333
Ngày 24 Tháng 09 2014 , 10:50
$data['hoten'] = filter_text_input( 'hoten', 'post', '' );
$data['diachi'] = $nv_Request->get_string( 'diachi', 'post', '' );
$data['dienthoai'] = filter_text_input( 'dienthoai', 'post', '' );

MÌnh chưa rõ tại sao 2 biến mảng của trường "hoten, diachi" đều là biến xâu nhưng dùng hàm khác nhau (filter_text_input(), $nv_Request->get_string)
Mong các bạn chỉ giùm.