Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#112951 gửi bởi caoha
Ngày 09 Tháng 04 2012 , 03:30
Anh em lấy về dùng tiếp đi. Anh em nào dùng theme này chỉ cần nâng cấp giao diện mặc định cho đỡ dài dòng rồi cài theme Thu Khoa này lên là OK!
Đừng quên cảm ơn bác dangdinhtu đã chia sẻ bản 3.3 nhé!
Đính kèm
(861.95 KB) Đã tải về 5.666 lần

http://họcmót.vn http://Quảnghà.vn
#114850 gửi bởi caoha
Ngày 29 Tháng 04 2012 , 02:17
Theme này mình đã edit chút rồi, đã thêm layuot left body right chuẩn rồi. Bạn vào quả lý giao diện để thiết lập.

http://họcmót.vn http://Quảnghà.vn
#115020 gửi bởi nguoixua
Ngày 02 Tháng 05 2012 , 19:52
- Ý Tui là nhét nó vào trong pooter như thế này :D

<div class="clear">
</div>
<div id="run_cronjobs" style="visibility: hidden; display: none;">
<img alt="" title="" src="{THEME_IMG_CRONJOBS}" width="1" height="1" />
</div>
<div class="fr">
<!-- BEGIN: theme_type --> {LANG.theme_type_select}: <!-- BEGIN: loop --><!-- BEGIN: other --><a href="{STHEME_TYPE}" title="{STHEME_INFO}">{STHEME_TITLE}</a><!-- END: other --><!-- BEGIN: current -->{STHEME_TITLE}<!-- END: current --><!-- BEGIN: space --> | <!-- END: space --><!-- END: loop --><!-- END: theme_type -->
</div>

</div>

Theme đẹp, thanh kiu pro nhé.