Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#130386 gửi bởi hungcuong002
Ngày 08 Tháng 12 2012 , 10:12
CHủ 2pic ơi cho tớ hỏi tý. Hỏi về cách chỉnh vị trí các block ấy. Tớ muốn chỉnh cho vị trí 1 sang bên phải, vị trí 2 bị đẩy xuống dưới ngang hàng hàng với vị trí 3 trong ảnh. Còn vị trí 3 thì lại được đẩy lên trên sát với menu ngang. Chỉnh trong file layout.left-body-right.tpl mãi không được. Nhờ bạn chỉnh giúp với. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều
Hình ảnh