#185938 gửi bởi kasim006kasim006
Ngày 07 Tháng 08 2017 , 07:39
Mình đã up thành công lên host . Nhưng khi bấm vào mục hay admin thi nó lại hiện kiểu tênmiền/nukeviet/.... . Mình có t thấy mấy bạn chỉ rewritebase trong htaccess . Mình đã xóa thành #RewriteBase / rồi mà vẫn bị .Ai biết chỉ mình cái nha.
#186065 gửi bởi trunghieu1763
Ngày 14 Tháng 08 2017 , 05:28
mình up nukeviet lên host với cầu trúc public_html/tên thư mục/nội dung web và sữa file config thành:
$db_config['dbhost'] = 'tên User';
$db_config['dbport'] = '';
$db_config['dbname'] = 'tên database';
$db_config['dbsystem'] = 'tên database';
$db_config['dbuname'] = 'tên User';
$db_config['dbpass'] = 'mật khẩu user';
và báo lỗi:
User Error
Sorry! Could not connect to data server
rất mong nhận dc giúp đỡ của mọi người.
#186142 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 08 2017 , 07:57
dbhost không phải là tên User bạn nhé, 90% các hos mặc định là 127.0.0.1 hoặc localhost, trường hợp đặc biệt thì có ghi chú ở phần quản lý host

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com