Trợ giúp admin

Chia sẻ:
#138637 gửi bởi trungnghia
Ngày 27 Tháng 05 2013 , 21:52
mình đang nângcaaop 3.2 lên 3.3 lên 3.4 .Sau khi nâng cấp thành công thì mình thêm sản phẩm vào thì bị báo lỗi . Lỗi hệ thống không cập nhật được nội dung, bạn hãy kiểm tra lại tên, liên kết tĩnh có thể bị trùng . admin giúp với.thanks