#152581 gửi bởi phong333
Ngày 09 Tháng 02 2014 , 22:58
:D :) Nếu bạn không thấy rõ chữ viết trong video thì hãy dùng IDM lựa chọn chuẩn MP4 file, quality 720p HD download về.

HTML


Mã: Chọn hết
Bài 1: Tổng quát về ngôn ngữ html
https://www.youtube.com/watch?v=IyNS2njb57c

Bài 2: Các thẻ cơ bản về ngôn ngữ html
https://www.youtube.com/watch?v=qYX74M-sEso

Bài 3: Thẻ chèn hình ảnh trong html
https://www.youtube.com/watch?v=Q9OmwUObmlk

Bài 4: Thẻ chuyển liên kết trong html
https://www.youtube.com/watch?v=yjlmuznffWU

Bài 5: Thẻ danh sách trong html
https://www.youtube.com/watch?v=a-1meuoZK-0

Bài 6: Thẻ tạo bảng trong html
https://www.youtube.com/watch?v=f1lCcUyJxt4

Bài 7: Thẻ tao form trong html
https://www.youtube.com/watch?v=YFHk272ysYQ


( còn một vài bài học html khác, các bạn vào website để xem dùm nhé )

CSS
Mã: Chọn hết
Bài 1: Tổng quan về ngôn ngữ css
https://www.youtube.com/watch?v=NCGcp5_fqA4

Bài 2: Thuộc tính màu nền trong css
https://www.youtube.com/watch?v=Y6_BqdnlVLU

Bài 3: Dùng thẻ div trong html viết css
https://www.youtube.com/watch?v=d-E81v1U9nM

Bài 4: Tạo id trong html để viết css
https://www.youtube.com/watch?v=zVmPOE4I0js

Bài 5: Thuộc tính float trong css
https://www.youtube.com/watch?v=H6wMsXCsB6s

Bài 6: Các thuộc tính css thường dùng trong văn bản
https://www.youtube.com/watch?v=tz0WAKtCVnQ

Bài 7: Thuộc tính margin và padding
https://www.youtube.com/watch?v=cnnWsv4KwbE

Bài 8: Cách viết gọn lại một số thuộc tính
https://www.youtube.com/watch?v=nTIIN7ATSSg

Bài 9: Hướng dẫn xây dựng menu đơn giản
https://www.youtube.com/watch?v=tQ81BO7fZjY
https://www.youtube.com/watch?v=S_X3c9lcp_A

Bài 10: Cách sử dụng class trong css
https://www.youtube.com/watch?v=45B_45950Vk

Bài 11: Hướng dẫn xây dựng website tin tức đơn giản
https://www.youtube.com/watch?v=OQMuH_TjFVU


( còn một vài bài học css khác, các bạn vào website để xem dùm nhé )

PHP cơ bản

Mã: Chọn hết
Bài 1: Các khái niệm cơ bản trong php
https://www.youtube.com/watch?v=4OvdK-QCudc
https://www.youtube.com/watch?v=780UJoFJv0Y

Bài 2: Cách khai báo biến trong php
https://www.youtube.com/watch?v=_vGC4DPU2Os
https://www.youtube.com/watch?v=37fff9vh16Q
https://www.youtube.com/watch?v=rP8m4OgfNNE

Bài 3: Quy trình xử lý form trong php
https://www.youtube.com/watch?v=VebuDn8HAmw
https://www.youtube.com/watch?v=Ymo0NNZchIg

Bài 4: Chức năng đăng nhập trong php
https://www.youtube.com/watch?v=bMe2aU7qIgI

Bài 5: Chức năng đăng kí trong php
https://www.youtube.com/watch?v=vzrKd6kcBcM
https://www.youtube.com/watch?v=x6a4_96_Pq8

Bài 6: Sử dụng vòng lặp trong php
https://www.youtube.com/watch?v=sZDHsT6xeys
https://www.youtube.com/watch?v=lOhpbWnidoY

Bài 7: Viết chức năng upload và download trong php
https://www.youtube.com/watch?v=R6nANoZctjA
https://www.youtube.com/watch?v=twtl9eu54mM
https://www.youtube.com/watch?v=drEH9flQIpU

Bài 8: Tìm hiểu về mảng và ứng dụng của mảng trong php
https://www.youtube.com/watch?v=y_0V2YNLCNM
https://www.youtube.com/watch?v=U7bnDVZ6mKk
https://www.youtube.com/watch?v=C7CY56zUdjc
https://www.youtube.com/watch?v=qRq9gbfrFbY

Bài 9: Khái niệm hàm và ứng dụng hàm trong php
https://www.youtube.com/watch?v=TaLS1eEmajw
https://www.youtube.com/watch?v=qkg2EaICwMg
https://www.youtube.com/watch?v=3km3UvS9QSw

Bài 10: Tìm hiểu về cookie và session trong php
https://www.youtube.com/watch?v=YqkRfdObOdI
https://www.youtube.com/watch?v=rvDYMvUswXw
https://www.youtube.com/watch?v=dZZOWWP5Q_g


( còn một vài bài học php khác, các bạn vào website để xem dùm nhé )
Sửa lần cuối bởi hienva8 vào Ngày 28 Tháng 11 2014 , 04:11, với tổng số 10 lần sửa.
#154524 gửi bởi phong333
Ngày 27 Tháng 03 2014 , 22:30
giaitri321 đã viết:hic tiếc qá, video 1 và 2 bị xóa rồi bạn up lại giúp mình với nhé, đang cần cái này, thanks bạn nhiều


Vào website 2school.vn xem bạn. Tại đôi khi có update video mới nên bị xóa cái cũ đó.