#99682 gửi bởi maitiamo
Ngày 01 Tháng 11 2011 , 09:19
Mình đã làm đc diễn đang với mybb rồi. nhưng không hiểu tích hợp thế nào nhỉ
mình vào forum vẫn chẳng thấy thay đổi gì.
chẩng lẽ phải đặt link tới diễn đàn đó à. Có cách nào bắm vào forum trong nv mà nó ra cái diễn đàn mình làm không nhỉ ^:)^