#181900 gửi bởi nkhoafpt
Ngày 29 Tháng 12 2016 , 02:50
Em tìm hết trong diễn đàn mà không thấy mục nào hướng dẫn , ý em cụ thể là em có 1 web visichat em muốn tích hợp csdl vào nukeviet ( tương tự như
Hướng dẫn tich hợp diễn đàn vbb vào nukeviet ) đăng ký thành viên trên nukeviet cũng là thành viên trên visichat . giúp em