#194619 gửi bởi lpmau
Ngày 08 Tháng 10 2020 , 22:27
ngoctu2008 đã viết Bạn thử làm theo ở đây xem thế nào!
https://github.com/anhyeuviolet/nv4-phpbb3-integrate

trong phần hướng dẩn có link tài các file nhưng không vào được

#194657 gửi bởi lpmau
Ngày 12 Tháng 10 2020 , 21:27
ngoctu2008 đã viết Đó là hướng dẫn tích hợp tài khoản đó bạn!

mình làm theo nhung không chung tài toản được khong biết có cần sửa file nào không bant

#194659 gửi bởi ngoctu2008
Ngày 12 Tháng 10 2020 , 22:20

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 1. Cài đặt hoặc sử dụng Nukeviet 4 bản mới nhất (Đã thử nghiệm với bản 4.0.29 - 4.1).

1.1) Cài đặt hoàn chỉnh phpBB3 (tương thích tốt nhất với bản 3.0.14)

(Diễn đàn và Nukeviet phải cùng 1 cơ sở dữ liệu)

 1. Backup lại CSDL các bảng nv4_users, nv4_authors (bởi khi tích hợp toàn bộ các tài khoản các thành viên và quản trị sẽ bị xoá hết).

 2. Chuyển thư mục của diễn đàn vào trong thư mục của nukeviet.

(Diễn đàn và portal phải cùng 1 cơ sở dữ liệu)

 1. Download các file sau:

https://github.com/anhyeuviolet/nv4-phpbb3-integrate/tree/master/NukeViet_Files

Copy thư mục nukeviet vào thư mục chứa forum phpbb

Khi đó phải tồn tại các file sau:

forum/nukeviet/changepass.php

forum/nukeviet/editinfo.php

forum/nukeviet/is_user.php

forum/nukeviet/login.php

forum/nukeviet/logout.php

forum/nukeviet/lostpass.php

forum/nukeviet/register.php

 • Thư mục chứa forum phải ngang hàng với file index.php và mainfile.php của Nukeviet.
 1. Đăng nhập với quyền Quản trị tối cao (God Administrator).

Truy cập vào:

Tài khoản => Cấu hình Module.

Điền vào "Thư mục chứa diễn đàn". Ví dụ: phpbb.

Nhấn lưu lại.

Đánh dấu vào mục: Sử dụng tài khoản của Diễn đàn.

Nhấn lưu lại.

 • Lưu ý: Nếu không chọn Sử dụng tài khoản của Diễn đàn thì Diễn đàn và NukeViet sẽ sử dụng hệ thống tài khoản riêng biệt.

Khi đó có thể bỏ qua bước 8 bên dưới để giữ lại hoàn toàn các thành viên đang có của NukeViet.

 1. Download file sau:

https://github.com/anhyeuviolet/nv4-phpbb3-integrate/blob/master/NukeViet_Files/forumphpbb3.php

Upload file forumphpbb3.php lên thư mục gốc của nukeviet (file forumphpbb3.php ngang hàng với file index.phpmainfile.php của Nukeviet 4).

 1. Nếu bạn đang đăng nhập với tài khoản quản trị hoặc thành viên, cần logout các tài khoản này.

 2. Chạy Tool tích hợp với đường dẫn:

http://my_site.com/forumphpbb3.php

 1. Kiểm tra lại thư mục forum/cache tìm và xoá tất cả các file nếu có, trừ 2 file index.htm.htaccess.

Nếu gặp một thông báo lỗi nào đó bạn cần kiểm tra lại các bước trên.

Nếu thành công bạn sẽ được thông báo tài khoản quản trị nukeviet (Thường là tài khoản khi cái phpbb3), mật khẩu chính là mật khẩu của diễn đàn. Sau đó bạn cần xoá ngay lập tức file forumphpbb3.php.

Đóng tất cả các sửa số sau đó chạy lại trình duyệt bạn thử login ngoài site với bất kỳ thành viên nào hoặc vơi thành viên quản trị tối cao trong admin.

Chú ý:

+++ Các thành viên khác muốn thêm vào ban quản trị site của nukviet cần đăng nhập 1 lần trên portal của Nukeviet.

#194667 gửi bởi lpmau
Ngày 13 Tháng 10 2020 , 04:18
Lỗi người dùng Lỗi
không có diễn đàn phpbb
(Mã: 36326a86da0e2525b377e0ef999e8644)
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web này,
vui lòng liên hệ với quản trị viên trang web để biết thêm thông tin