Thống kê ngang

Chia sẻ:
Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#99139 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 24 Tháng 10 2011 , 08:05
Bạn mở file themes/ten-theme/blocks/global.counter.tpl lên sau đó cứ cho chỗ nào có cấu trúc à <!-- BEGIN: main --> và <!-- END: main --> ở lại có nghĩa là cái gì nằm trong <!-- --> ở lại, và cho những thứ trong dấu {} ví dụ {LANG.users} ở lại, còn lại xóa hết rồi sẽ thấy hiệu quả. Sau đó muốn thêm bớt gì vô đó bạn cứ thêm bớt thoải mái

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#99158 gửi bởi kiepgiangho79
Ngày 24 Tháng 10 2011 , 21:11
hoaquynhtim99 đã viết:Bạn mở file themes/ten-theme/blocks/global.counter.tpl lên sau đó cứ cho chỗ nào có cấu trúc à <!-- BEGIN: main --> và <!-- END: main --> ở lại có nghĩa là cái gì nằm trong <!-- --> ở lại, và cho những thứ trong dấu {} ví dụ {LANG.users} ở lại, còn lại xóa hết rồi sẽ thấy hiệu quả. Sau đó muốn thêm bớt gì vô đó bạn cứ thêm bớt thoải mái

cảm ơn bạn nhiều, mình cũng đang cần

https://www.facebook.com/gioithieunhadattanan
Hãy Cùng Nhau Hướng Về Hoàng Sa - Trường Sa
Paracel islands and Spratly islands belong to Viet Nam :)
Hoàng sa và Trường Sa là của Việt Nam :)
هوانغ سا وترونغ سا هما جزر في فييت نام :)
#99159 gửi bởi vingheo
Ngày 24 Tháng 10 2011 , 21:15
hoaquynhtim99 đã viết:Bạn mở file themes/ten-theme/blocks/global.counter.tpl lên sau đó cứ cho chỗ nào có cấu trúc à <!-- BEGIN: main --> và <!-- END: main --> ở lại có nghĩa là cái gì nằm trong <!-- --> ở lại, và cho những thứ trong dấu {} ví dụ {LANG.users} ở lại, còn lại xóa hết rồi sẽ thấy hiệu quả. Sau đó muốn thêm bớt gì vô đó bạn cứ thêm bớt thoải mái

cảm ơn bạn nhiều

Chia sẻ thủ thuật & kiến thức tin học
https://shareict.net/
#101674 gửi bởi tangvanbinh
Ngày 20 Tháng 11 2011 , 15:44
hi mình mới hoàn thành xong cái này củng hay.
đầu tiên bạn vào global.counter.php tìm đoạn
Mã: Chọn hết
$xtpl->assign( 'IMG_PATH', NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $block_theme . "/" );

thêm sau đoạn:
Mã: Chọn hết
$sql = "SELECT `uid`, `full_name` FROM `" . NV_SESSIONS_GLOBALTABLE . "` WHERE `onl_time` >= " . NV_DEL_ONLINE_TIME;

và tiếp tục bạn tìm đoạn
Mã: Chọn hết
$count_online = $users = $bots = $guests = 0;
while ( $row = $db->sql_fetchrow( $query ) )
{
$count_online ++;

if ( $row['uid'] != 0 )
{
$users ++;
}
else
{
if ( preg_match( "/^bot\:/", $row['full_name'] ) )
{
$bots ++;
}
else
{
$guests ++;
}
}
}

Thay bằng
Mã: Chọn hết
$count_online = $users = $bots = $guests = 0;
while ( $row = $db->sql_fetchrow( $query ) )
{
$count_online ++;

if ( $row['uid'] != 0 )
{
$users ++;
}
else
{
if ( preg_match( "/^bot\:/", $row['full_name'] ) )
{
$bots ++;
}
else
{
$guests ++;
}
}
if($row['full_name']!="guest")
{
$xtpl->assign( 'full_name', $row['full_name'].",");
$xtpl->parse( 'main.loop' );
}
}


sau đó bạn vào file global.counter.tpl chèn đoạn
Mã: Chọn hết
<li class="user">Thành Viên Online:
<!-- BEGIN: loop -->
<strong STYLE="COLOR:RED">{full_name}</strong>
<!-- END: loop -->
</li>

sau
Mã: Chọn hết
<!-- END: bots -->

cái này vẫn là hàng dọc. bạn xem chỉnh lại hàng ngang nha.
#105702 gửi bởi kiepgiangho79
Ngày 25 Tháng 12 2011 , 00:45
tangvanbinh đã viết:demo: http://laptrinh4d.biz

bạn có thể chỉ cho mình cách làm login và cái chatbox của bạn không?

https://www.facebook.com/gioithieunhadattanan
Hãy Cùng Nhau Hướng Về Hoàng Sa - Trường Sa
Paracel islands and Spratly islands belong to Viet Nam :)
Hoàng sa và Trường Sa là của Việt Nam :)
هوانغ سا وترونغ سا هما جزر في فييت نام :)
#105988 gửi bởi tangvanbinh
Ngày 28 Tháng 12 2011 , 05:10
hhii dc thôi cái này mình dùng chủ yếu bằng CSS nên củng đơn giản không có gì khó.
Đầu tiên bạn thêm CSS này vào ( có thể thêm vào luôn trong header.tpl)
Mã: Chọn hết
#thongtinnguoigui{
overflow:hidden;
border-radius:10px 10px 0 0;

background-color:#ccc;
border:3px solid #ff0000;
position:fixed;
bottom:2px;
padding:2px;
left:3px;
z-index:50;
width:100px;
height:48px;
transition: all 2s ease; -webkit-transition: all 2s ease; -moz-transition: all 2s ease;
transition-delay: 1s; -webkit-transition-delay: 1s; -moz-transition-delay: 1s;
}
#thongtinnguoigui:hover{
overflow:auto;
opacity: 1;filter: alpha(opacity=100);
height:400px;
width:670px;
transition: all 2s ease; -webkit-transition: all 2s ease; -moz-transition: all 2s ease;
}

Tiếp theo bạn thêm đoạn code này vào header.tpl
Mã: Chọn hết
<div id="thongtinnguoigui" align="center"><font color="green"><img src="/themes/forum/images/ope.png">
[CHAT_BOX]
</font></div>

đó là cái chát box còn cái login thì làm từ cái này ra thôi
#105993 gửi bởi duongnguyen
Ngày 28 Tháng 12 2011 , 06:22
tangvanbinh đã viết:hhii dc thôi cái này mình dùng chủ yếu bằng CSS nên củng đơn giản không có gì khó.
Đầu tiên bạn thêm CSS này vào ( có thể thêm vào luôn trong header.tpl)
Mã: Chọn hết
#thongtinnguoigui{
overflow:hidden;
border-radius:10px 10px 0 0;

background-color:#ccc;
border:3px solid #ff0000;
position:fixed;
bottom:2px;
padding:2px;
left:3px;
z-index:50;
width:100px;
height:48px;
transition: all 2s ease; -webkit-transition: all 2s ease; -moz-transition: all 2s ease;
transition-delay: 1s; -webkit-transition-delay: 1s; -moz-transition-delay: 1s;
}
#thongtinnguoigui:hover{
overflow:auto;
opacity: 1;filter: alpha(opacity=100);
height:400px;
width:670px;
transition: all 2s ease; -webkit-transition: all 2s ease; -moz-transition: all 2s ease;
}

Tiếp theo bạn thêm đoạn code này vào header.tpl
Mã: Chọn hết
<div id="thongtinnguoigui" align="center"><font color="green"><img src="/themes/forum/images/ope.png">
[CHAT_BOX]
</font></div>

đó là cái chát box còn cái login thì làm từ cái này ra thôi

tangvanbinh bạn làm được thống kê ngang chưa? hướng dẫn mình làm với. Thamks