#188299 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 01 Tháng 04 2018 , 23:47
Kho NukeViet Store sẽ tiến hành đóng cửa để nâng cấp hệ thống ngày 02/04/2018.

Thời gian dự kiến:
  • Bắt đầu: 11h15 ngày 02/04/2018
  • Kết thúc: 12h00 ngày 02/04/2018
Nội dung: Cập nhật, đơn giản hóa hình thức thanh toán các ứng dụng.

Trong thời gian này việc tải các ứng dụng, quản lý các ứng dụng và kiểm tra phiên bản hệ thống sẽ không thể thực hiện được.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com