#130949 gửi bởi laser
Ngày 18 Tháng 12 2012 , 03:00
Cộng đồng NukeViet chúng ta giờ cũng đã lớn mạnh, có lẽ nên tham gia thi thố một chút để kiểm tra và cũng là hoàn thiện kỹ năng lập trình. Bài viết này mình sẽ cung cấp một vài thông tin và gợi ý các bạn cách thi và lấy chứng chỉ PHP 5.3 của Zend (Zend Certified Engineer, PHP 5.3) mà mọi người vẫn gọi tắt là Zend ZCE (Zend Certified Engineers).

Zend Certified Engineer là gì?
Đây là một chứng chỉ của Zend - được mệnh danh là công ty PHP - nó có giá trị toàn cầu. Tính đến nay ở Việt Nam mới chỉ có 16 người đạt được chứng chỉ này và đây là danh sách những người đó: http://www.zend.com/en/yellow-pages#list-cid=236&firstname=&lastname=&orderby=date&sid=XX&company=&photo_first=&certtype=ANYPHP&ClientCandidateID=

Những nội dung sẽ thi trong ZCE?
Đây là những nội dung những ai muốn thi ZCE sẽ phải học, nói chung là gần như sẽ phải học hết PHP: http://www.zend.com/en/services/certification/php-5-certification/

Chuẩn bị gì để thi chứng chỉ Zend PHP5 ZCE?
Đây là kinh nghiệm của người thứ 6 đã đạt chứng chỉ này ở Việt Nam: http://bloghoctap.com/lap-trinh-php/chuan-bi-gi-de-thi-chung-chi-zend-php5-zce.html

Một số thông tin khác (chi tiết xem ở link trên)
    Thời gian thi: 90'
    Lệ phí thi: 130$ (Toàn bộ).
    Thi thử online: 22$ cho 1 gói 10 lần thi.
    Kết quả thi: Thi xong biết kết quả ngay.

Thi ở đâu?
Để lấy chứng chỉ này bạn sẽ phải thi tại các địa điểm thi do tổ chức khảo thí Pearson ủy quyền (gọi tắt là Pearson VUE). Đây là danh sách các địa điểm thi ở Việt Nam: http://www.vue.com/Dispatcher?wsid=1355815806859&HasXSes=Y&wscid=231172598

Bạn nào thi đạt nhớ báo cho anh em mừng nhé!

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!