Theme nukeviet

Chia sẻ:
Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#137164 gửi bởi phattriennet
Ngày 28 Tháng 04 2013 , 03:04
Một theme nukeviet 3.1 dung de tham khảo là chinh.
default.jpg
PHAT_TRIEN_FFAA-3.1.zip

Theme nay lam de dung cho web p.net.vn ma khong con dung su dung web nua, bo thi phi, nen đăng len day co ban nao can thi lam gi tuy ban....
Đính kèm
(1.27 MB) Đã tải về 2 lần
(125.09 KB) Đã tải về 48 lần