#194137 gửi bởi kduy1508
Ngày 27 Tháng 07 2020 , 11:31
Dear anh/Chị,

Mình sử dụng mod quản lý công văn,
- Mình muốn hiển thị thêm Số thứ tự và trích yếu ngoài web người dùng có thể thêm chổ nào.
Cảm ơn nhiều!