#191418 gửi bởi 3xtran
Ngày 14 Tháng 06 2019 , 23:47
Em tạo block user buttons trên thanh menu, click vào icon không xuất hiện hộp thoại đăng nhập.
khi đăng nhập
Nếu đăng nhập trang admin, ngoài site mất mất icon block user.
Mong nhận được hỗ trợ.