Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#93405 gửi bởi hungfirestorm
Ngày 08 Tháng 08 2011 , 01:25
Chào bạn,
Mình muốn thay đổi thời gian load lại trang web sau một thời gian không có hoạt động nào trên đó, hiện tại mặc định của hệ thống NukeViet3 tự động refresh lại là 1h thì phải. Vậy, mình muốn tăng thời gian này thì sửa ở đâu vậy bạn ?
Thanks