#181914 gửi bởi pitpro09
Ngày 29 Tháng 12 2016 , 22:01
Các huynh cao thủ ơi chỉ giúp cách thay đổi thêm một số tính năng trong giao diện module download cho đệ với. Do là thành viên mới đăng bài đầu tiên nên đang bị hạn chế không đăng hình lên được. Đệ mong muốn thêm ảnh đại diện file trong danh mục file download
#181929 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 01 Tháng 01 2017 , 20:18

Không rõ bạn dùng phiên bản nào.

Nhưng thử làm như sau:

Mở file viewcat_list.tpl (themes/default/modules/download).

Thay toàn bộ bằng nội dung dưới đây:

<!-- BEGIN: main --><div class="viewcat_list"> <div class="clearfix"> <!-- BEGIN: cat_data --> <strong>{CAT.title} <span class="text-danger">({CAT.numfile} {LANG.file})</span></strong> <!-- END: cat_data --> <!-- BEGIN: is_addfile_allow --> <small><strong class="pull-right m-bottom"><a title="{LANG.upload_to}" href="{CAT.uploadurl}"><em class="fa fa-upload fa-lg">&nbsp;</em>{LANG.upload_to}</a></strong></small> <!-- END: is_addfile_allow --> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="row list-title"> <div class="col-md-10"><strong>{LANG.file_title}</strong></div> <div class="col-md-6"><strong>{LANG.uploadtime}</strong></div> <div class="col-md-5"><strong>{LANG.filesize}</strong></div> <div class="col-md-3 text-center"><strong>{LANG.viewcat_download_hits}</strong></div> </div> <!-- BEGIN: loop --> <div class="row list-content"> <div class="col-md-10"> <a href="{FILE.more_link}" title="{FILE.title}" class="clearfix"><strong>{FILE.title0}</strong></a> <a href="{FILE.more_link}" title="{FILE.title}"><img src="{FILE.imagesrc}" alt="{FILE.title}" class="img-thumbnail"/></a> </div> <div class="col-md-6">{FILE.uploadtime}</div> <div class="col-md-5">{FILE.filesize}</div> <div class="col-md-3 text-center">{FILE.download_hits}</div> </div> <!-- END: loop --> </div> <!-- BEGIN: page --> <div class="text-center">{PAGE}</div> <!-- END: page --></div><script> $('.pagination').addClass('pagination-sm');</script><!-- END: main -->

Nó sẽ ra như này:


Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/