Nội quy chuyên mục: Nếu bài viết của bạn nằm trong đây tức là bạn đã vi phạm một trong những Nội quy chung của diễn đàn viewforum.php?f=59 Hãy đọc kỹ các quy định trước khi thắc mắc hoặc khiếu nại.
#175670 gửi bởi superthin
Ngày 28 Tháng 02 2016 , 23:20
Khi NukeViet từ bỏ phpBB cũng là lúc mình từ bỏ NukeViet. phpBB là một cộng đồng bền vững, biết lắng nghe, họ lấy ý kiến người dùng khi có sự thay đổi nào, và số phiếu của người dùng sẽ quyết định tương lai.

Chúc các bạn có quyết định đúng mà không cần lấy ý kiến người dùng. Tạm biệt NukeViệt!

SuperThinLabs.com