#19123 gửi bởi laser
Ngày 11 Tháng 06 2008 , 10:08
viewtopic.php?f=43&t=2492&p=17552#p17552
giúp em với, 2 file js không down gì được nè, cái này thì chết nữa người rồi bác ơi.

Không thấy file JavaScript nào ở đó cả!

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#19154 gửi bởi thienthantapsu
Ngày 11 Tháng 06 2008 , 22:49
Bạn load 2 cái java về bỏ vào js/
http://tm-pccc.com/portal/themes/nukeviet/js/tab.js
http://tm-pccc.com/portal/themes/nukevi ... Request.js
Mở block-Thongtin.php
line 14:
$content .="<script language=\"JavaScript\" src=\"".INCLUDE_PATH."themes/nukeviet/js/AjaxRequest.js\"></script>";
thay bằng:
$content .="<script language=\"JavaScript\" src=\"".INCLUDE_PATH."js/AjaxRequest.js\"></script>";

line 105:
$content .="<Script language=JavaScript src=\"".INCLUDE_PATH."themes/nukeviet/js/tab.js\"></Script>";
Thay bằng:
$content .="<Script language=JavaScript src=\"".INCLUDE_PATH."js/tab.js\"></Script>";

ở trong đây mới đúng, xin lỗi huynh
viewtopic.php?f=43&t=2900&p=16047#p16047