#171998 gửi bởi phanhan
Ngày 26 Tháng 08 2015 , 21:56
Bac Giang la tinh mien nui co vi tri chuyen tiep giua cac tinh phia Dong Bac voi cac tinh dong bang Song Hong, dien tich tu nhien 3.827,8 km2, voi dan so tren 1,569 trieu nguoi gom 20 dan toc anh em cung sinh song o 10 huyen thanh pho. Nam cach Ha Noi 50 km ve phia Bac Bac Giang la vung dat co vi tri quan trong ve kinh te, quoc phong va nam lien ke voi cac do thi lon, cac tinh phat trien cua vung nhu Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh, Lang Son voi he thong giao thong thuan loi gom ca duong bo, duong sat va duong song...

Voi doi song ngay cang phat trien, de dap ung nhu cau su dung dich vu ngay cang cao, FPT Telecom xin gui toi quy khach hang nhung goi cuoc lap mang fpt bac giang, internet cap quang toc do cao phu hop voi nhu cau su dung cua tung gia dinh den cac doanh nghiep , cong ty tren dia ban. Ba con tai cac khu vuc nay da co the su dung mang internet FPT toc do cao do Internet FPT Bac Giang dang dau tu phat trien he thong mang luoi internet de mo rong vung phu song mạng internet fpt Hiệp Hoà, internet fpt Bắc Giang cho ba con su dung. Sau 5 nam trien khai tai Bac Giang, FPT Telecom da tro thanh 1 nha cung cap dich vu internet lon nhat ben canh VNPT, Viettel tren dia ban Bac Giang.

Cac goi cuoc internet fpt Bac Giang toc do cao dang khuyen mai internet fpt việt Yên, fpt Bắc Giang tren dia ban tinh Bac Giang co toc do tu 16 Mbsp - 45 Mbps voi gia cuoc sieu re chi tu 150.000d - 300.000d/thang phu hop voi kinh ten ba con dang lam viec tai Bac Giang co nhu cau muon lap dat duong truyen intenret ve cho gia dinh va nguoi than su dung dich vu nhanh va re. Bang gia cuoc mạng internet fpt lạng giang, internet FPT Bac Giang ap dung tai thanh pho, thi tran va cac xa cho gia dinh.
Sửa lần cuối bởi phanhan vào Ngày 28 Tháng 09 2017 , 02:40, với tổng số 3 lần sửa.

Have a nice day.