#185545 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 17 Tháng 07 2017 , 23:29
Cho mình hỏi mình có 1 file như thế này: <img src="{LOGO_SRC}" width="{LOGO_WIDTH}" height="{LOGO_HEIGHT}" alt="{SITE_NAME}" />
Vậy những file: {LOGO_SRC} {LOGO_HEIGHT} {SITE_NAME} nó nằm ở đâu vậy. Tìm mãi không ra.

Dạ. Bên em cung cấp máy in Printronix, máy in Nantian PR9 chính hãng tại Việt Nam ạ.
Chi tiết mời anh(chị) xem tại đây ạ: https://sieuviethn.com.vn/shops/p8200-quiet-cabinet/Printronix-8220-Cabinet-13/
#185548 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 18 Tháng 07 2017 , 00:23
Mình đọc vẫn không hiểu. Vậy cái bức ảnh ở trong {IMG_URL} đó thì nó nằm ở đâu. Khó hiểu thật
Mình muốn tìm đường dẫn đến cái file ảnh đó ý

Dạ. Bên em cung cấp máy in Printronix, máy in Nantian PR9 chính hãng tại Việt Nam ạ.
Chi tiết mời anh(chị) xem tại đây ạ: https://sieuviethn.com.vn/shops/p8200-quiet-cabinet/Printronix-8220-Cabinet-13/
#185551 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 18 Tháng 07 2017 , 00:44
ngoctuan.svc đã viết Mình đọc vẫn không hiểu. Vậy cái bức ảnh ở trong {IMG_URL} đó thì nó nằm ở đâu. Khó hiểu thật
Mình muốn tìm đường dẫn đến cái file ảnh đó ý

Bạn có nhầm không vậy? đang là logo_src sau đó nhào vô IMG_URL. Câu hỏi của bạn cũng có vấn đề rồi nhé. Đoạn code thì bảo file.
Coàn đoạn code đó nằm trong file header_extended.tpl của theme đang xài.
Php để chạy nó là theme.php của theme từ dòng số 171 đến dòng số 186


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#185630 gửi bởi ngocphan123
Ngày 21 Tháng 07 2017 , 06:22
bạn vào đường dẫn themes/ten-theme/theme.php tìm kiếm ký tự LOGO_SRC thì sẽ hiểu rõ cấu tạo của nó là gì nó assign từ 1 biến khác ví dụ có đoạn code sau:

$xtpl->assign('LOGO_SRC', $duongdananh);

Thì LOGO_SRC được gán từ biến $duongdananh mục đích để có thể hiển thị được biến $duongdananh ra ngoài site bạn tìm hiểu Xtemplate trong php, bạn có thể tham khảo link sau: https://mynukeviet.net/lap-trinh-php/xtemplate-tach-ma-php-va-html-trong-lap-trinh-php-147.html