#191877 gửi bởi tjkute1112
Ngày 20 Tháng 08 2019 , 23:46
Do yếu tố của công việc nên việc thăm dò ý kiến mình không muốn hiện kết quả xem cho mọi người, mà chỉ để cho người quản trị có thể nắm bắt được thông tin vậy muốn tắt phần xem kết quả của module đó ngoài trang web như thế nào vây? Mong được mọi người giúp đỡ
#191881 gửi bởi nguyenvantuan
Ngày 21 Tháng 08 2019 , 05:01
tjkute1112 đã viết Do yếu tố của công việc nên việc thăm dò ý kiến mình không muốn hiện kết quả xem cho mọi người, mà chỉ để cho người quản trị có thể nắm bắt được thông tin vậy muốn tắt phần xem kết quả của module đó ngoài trang web như thế nào vây? Mong được mọi người giúp đỡ

Nếu ko muốn cho xem thì bạn ẩn button ngoài site đi thôi :D


Tel: 0985229635
#191882 gửi bởi tjkute1112
Ngày 21 Tháng 08 2019 , 05:06
nguyenvantuan đã viết
tjkute1112 đã viết Do yếu tố của công việc nên việc thăm dò ý kiến mình không muốn hiện kết quả xem cho mọi người, mà chỉ để cho người quản trị có thể nắm bắt được thông tin vậy muốn tắt phần xem kết quả của module đó ngoài trang web như thế nào vây? Mong được mọi người giúp đỡ

Nếu ko muốn cho xem thì bạn ẩn button ngoài site đi thôi :D

Tắt button đó chỗ nào vậy bạn. Mình đã tìm nhưng ko thấy. Mong được giúp đỡ. Xin cảm ơn

#191883 gửi bởi nguyenvantuan
Ngày 21 Tháng 08 2019 , 05:17
tjkute1112 đã viết
nguyenvantuan đã viết
tjkute1112 đã viết Do yếu tố của công việc nên việc thăm dò ý kiến mình không muốn hiện kết quả xem cho mọi người, mà chỉ để cho người quản trị có thể nắm bắt được thông tin vậy muốn tắt phần xem kết quả của module đó ngoài trang web như thế nào vây? Mong được mọi người giúp đỡ

Nếu ko muốn cho xem thì bạn ẩn button ngoài site đi thôi :D

Tắt button đó chỗ nào vậy bạn. Mình đã tìm nhưng ko thấy. Mong được giúp đỡ. Xin cảm ơn

Bạn mở file tpl của block nó ra xóa đi hoặc css cho nó ẩn đi


Tel: 0985229635