#179920 gửi bởi thanhbh
Ngày 31 Tháng 08 2016 , 23:27
Mình tham gia nukeviet rất lâu, từ 2.0 trở về trước. Hôm nay tìm hiểu bản 4.0 thấy tất cả đều lạ lẫm. Thử làm 1 module đơn giản với phần hiển thị bên ngoài site gồm: main, cat, detail.
Link đến detail đặt ở trong Main và Cat (làm theo module Law) như sau:
$row['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=".$module_info['alias']['detail']."/" . $row['alias'] ;
Khi trỏ chuột vào link trên site thì nó có dạng: localhost/module/detail/alias/ nó ko giống như module laws có gắn thêm id sau alias. Với lại làm sao để gọi module/funcs/detail.php ứng với id mình cần.
Các bạn hướng dẫn mình cách như Laws với .
Chân thành cảm ơn