#152660 gửi bởi davidquoc
Ngày 12 Tháng 02 2014 , 14:28
Đã update thêm phần tạo dữ liệu mẫu cho thành viên sau khi đăng ký
thêm module hỗ trợ, thêm chức năng đổi tên module cho thành viên.
:D gần như là hoàn thiện, chỉ còn phần giao diện nữa.
anh em test phát nào. thanks all.

Email : quocdoan419@gmail.com
Phone : 0909 115 419
website: http://vndes.net
Video : http://video.vndes.net
tin khoa học : http://khoahoc.asia
#155342 gửi bởi davidquoc
Ngày 12 Tháng 04 2014 , 04:42
tình hình cũng đã hoàn thiện tạo website trực tuyến trên nền nukeviet.
anh em ghé thăm và cho ý kiến nhé.
demo :http://vndesdemo2.gosi.vn/
Home : http://vndes.net

Email : quocdoan419@gmail.com
Phone : 0909 115 419
website: http://vndes.net
Video : http://video.vndes.net
tin khoa học : http://khoahoc.asia