Nội quy chuyên mục: 1. Nếu bạn chắc chắn đó là lỗi thì hãy gửi trong chuyên mục này. Nếu không, hãy qua chuyên mục [url=http://nukeviet.vn/phpbb/viewforum.php?f=67:dwzz7vuk]Hỏi đáp[/url:dwzz7vuk] & [url=http://nukeviet.vn/phpbb/viewforum.php?f=14:dwzz7vuk]Yêu cầu trợ giúp[/url:dwzz7vuk].
2. Cung cấp chi tiết các thông tin về lỗi, các phiên bản hệ thống, module, nơi bị lỗi ... và hình ảnh chụp (nếu có)
3. Chủ đề mới của thành viên sẽ được đăng sau khi qua kiểm duyệt của Điều Hành Viên. Bài viết trả lời không bị kiểm duyệt.
4. Điều hành viên có nhiệm vụ phân loại bài viết, nếu lỗi đã được sửa thì di chuyển vào mục [url=http://nukeviet.vn/phpbb/viewforum.php?f=58:dwzz7vuk]Hướng dẫn sửa lỗi[/url:dwzz7vuk], nếu không phải lỗi thì di chuyển vào chuyên mục [url=http://nukeviet.vn/phpbb/viewforum.php?f=67:dwzz7vuk]Hỏi đáp[/url:dwzz7vuk].
[b:dwzz7vuk]Xem chi tiết nội quy tại:[/b:dwzz7vuk] viewtopic.php?p=408#p408
#15406 gửi bởi fives
Ngày 21 Tháng 03 2008 , 16:02
Mình muốn tạo block dang html nhưng khi nhấn vào nút thêm thì nó cứ load hòai mà không cho phép mình gõ tên block và nội dung của block :-/ bạn nào bỉết cách sửa hông ???

Nhi?u khi ch?ng c?n n?i Ch? c?n nh?n nhau th?i Nh?ng ?nh m?t b?i h?i In s?u t?nh s?ng d?i http://giaitriworld.net