Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Với các module lớn có nhiều người sử dụng và có nhiều câu hỏi, tác giả module có thể đề nghị ban quản trị tạo 1 chuyên mục mới.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
Chủ đề Bài viết mới nhất
HOT - Module danh sách Cán bộ giáo viên (Rất đẹp)
gửi bởi vanluong  02:46 10/09/2016  32 Bài viết   9736 Lượt xem
gửi bởi debaco
20:55 19/11/2020
Module lịch công tác
gửi bởi benkyhon  02:59 31/12/2010  71 Bài viết   25069 Lượt xem
gửi bởi hoaquynhtim99
04:49 21/09/2020
Share các bạn module danh sách cán bộ
gửi bởi gangucay  19:30 20/02/2011  89 Bài viết   31232 Lượt xem
gửi bởi ndthanh29
23:15 14/07/2018
Share modul Laws 2.2 - Quản lý văn bản cho nukeviet 3.4
gửi bởi keonuke  12:26 08/06/2012  273 Bài viết   63654 Lượt xem
gửi bởi huynhphuochai
05:42 15/06/2017
Module check domain - kiểm tra tên miền (cả tên miền VN)
gửi bởi laser  13:20 30/05/2011  10 Bài viết   5130 Lượt xem
gửi bởi hungvungtau
05:28 18/09/2016
Module newsnotice: Đăng ký nhận bản tin qua email
gửi bởi hongoctrien  10:18 04/04/2014  30 Bài viết   9600 Lượt xem
gửi bởi tuanitcntt
05:22 16/09/2016
Modules tra điểm import từ excel
gửi bởi hongoctrien  09:18 27/04/2011  111 Bài viết   33200 Lượt xem
gửi bởi auto.noreply.qtkdt
13:41 29/08/2016
Lỗi module quản lí điểm 3.4
gửi bởi hoangkyanh0109  21:10 16/03/2016  0 Bài viết   3889 Lượt xem
gửi bởi hoangkyanh0109
21:10 16/03/2016
Module thông điệp yêu thương v2.0
gửi bởi hongoctrien  01:43 04/10/2012  72 Bài viết   22980 Lượt xem
gửi bởi ke_bao_thi_lc
01:05 04/03/2016
Share module TKB dùng cho lớp học và dùng cho GV
gửi bởi gangucay  06:51 11/08/2010  139 Bài viết   43207 Lượt xem
gửi bởi thaydo32
03:18 24/02/2016
Admin trợ giúp mình thêm submenu cho module about (Giới thiệu) với.
gửi bởi thaydo32  17:50 22/02/2016  1 Bài viết   4115 Lượt xem
gửi bởi thaydo32
17:50 22/02/2016
Module danh sách cán bộ (v1.0)
gửi bởi hongoctrien  22:40 21/08/2012  124 Bài viết   31569 Lượt xem
gửi bởi lyhuutrong
10:04 02/01/2016
Module Tài liệu
gửi bởi khoinhh  10:42 26/10/2010  85 Bài viết   45855 Lượt xem
gửi bởi aboyit
00:55 30/12/2015
Module đăng kí khóa học
gửi bởi quandktb  13:07 22/02/2014  5 Bài viết   5284 Lượt xem
gửi bởi trungduc214
03:23 27/12/2015
Xin giúp đỡ, lỗi ảnh đại diện
gửi bởi ahkiem32  03:26 29/11/2015  1 Bài viết   4072 Lượt xem
gửi bởi anhyeuviolet
03:19 01/12/2015