Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Với các module lớn có nhiều người sử dụng và có nhiều câu hỏi, tác giả module có thể đề nghị ban quản trị tạo 1 chuyên mục mới.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
Chủ đề Bài viết mới nhất
Module lịch công tác
gửi bởi benkyhon  02:59 31/12/2010  69 Bài viết   22937 Lượt xem
gửi bởi suthi
21:41 29/08/2019
Share các bạn module danh sách cán bộ
gửi bởi gangucay  19:30 20/02/2011  89 Bài viết   29059 Lượt xem
gửi bởi ndthanh29
23:15 14/07/2018
HOT - Module danh sách Cán bộ giáo viên (Rất đẹp)
gửi bởi vanluong  02:46 10/09/2016  31 Bài viết   8226 Lượt xem
gửi bởi nguyenvantuan
09:39 09/07/2018
Share modul Laws 2.2 - Quản lý văn bản cho nukeviet 3.4
gửi bởi keonuke  12:26 08/06/2012  273 Bài viết   56203 Lượt xem
gửi bởi huynhphuochai
05:42 15/06/2017
Module check domain - kiểm tra tên miền (cả tên miền VN)
gửi bởi laser  13:20 30/05/2011  10 Bài viết   4799 Lượt xem
gửi bởi hungvungtau
05:28 18/09/2016
Module newsnotice: Đăng ký nhận bản tin qua email
gửi bởi hongoctrien  10:18 04/04/2014  30 Bài viết   8867 Lượt xem
gửi bởi tuanitcntt
05:22 16/09/2016
Modules tra điểm import từ excel
gửi bởi hongoctrien  09:18 27/04/2011  111 Bài viết   30725 Lượt xem
gửi bởi auto.noreply.qtkdt
13:41 29/08/2016
Lỗi module quản lí điểm 3.4
gửi bởi hoangkyanh0109  21:10 16/03/2016  0 Bài viết   3725 Lượt xem
gửi bởi hoangkyanh0109
21:10 16/03/2016
Module thông điệp yêu thương v2.0
gửi bởi hongoctrien  01:43 04/10/2012  72 Bài viết   21353 Lượt xem
gửi bởi ke_bao_thi_lc
01:05 04/03/2016
Share module TKB dùng cho lớp học và dùng cho GV
gửi bởi gangucay  06:51 11/08/2010  141 Bài viết   39797 Lượt xem
gửi bởi thaydo32
03:18 24/02/2016
Admin trợ giúp mình thêm submenu cho module about (Giới thiệu) với.
gửi bởi thaydo32  17:50 22/02/2016  1 Bài viết   3975 Lượt xem
gửi bởi thaydo32
17:50 22/02/2016
Module danh sách cán bộ (v1.0)
gửi bởi hongoctrien  22:40 21/08/2012  124 Bài viết   28462 Lượt xem
gửi bởi lyhuutrong
10:04 02/01/2016
Module Tài liệu
gửi bởi khoinhh  10:42 26/10/2010  85 Bài viết   43867 Lượt xem
gửi bởi aboyit
00:55 30/12/2015
Module đăng kí khóa học
gửi bởi quandktb  13:07 22/02/2014  5 Bài viết   5055 Lượt xem
gửi bởi trungduc214
03:23 27/12/2015
Xin giúp đỡ, lỗi ảnh đại diện
gửi bởi ahkiem32  03:26 29/11/2015  1 Bài viết   3890 Lượt xem
gửi bởi anhyeuviolet
03:19 01/12/2015