#159172 gửi bởi quanskylove
Ngày 17 Tháng 07 2014 , 22:22
Theo tớ được biết thì khi cậu xây dựng chương trình thì chỉ app cơ sở dữ liệu vào chứ cậu mún thay đổi code của chương trình cậu tạo thì có ảnh hưởng tới cơ sở dữ liệu đâu cậu