#195382 gửi bởi lpmau
Ngày 18 Tháng 02 2021 , 21:39
minh cần tách chuyện mục tin tức như sau
tin tức có 3 chuyên mục mình cần tách khi vào chuyên mục thứ nhất sẽ không thấy các tin của 2 chuyên mục còn lại mà chỉ hiển thị 5 tin mới nhất của tin chuyên mục thứ nhất thôi và ngược tại các chuyên mục khác cũng vậy nhờ anh em chỉ giúp
#195386 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 02 2021 , 01:59
Thế thì nó đã như thế rồi có vấn đề gì nữa nhỉ? Bạn mô tả ý của bạn chưa rõ lắm đọc không hiểu nổi.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#195387 gửi bởi lpmau
Ngày 19 Tháng 02 2021 , 01:55
https://dongxanhthosaigon.com
như trang này muc vườn thơ ân sủng có tác giả tác phẩm, nhốm thi ca cầu nguyên, thơ thành viên mình muốn khi vào từng mục sẽ có nhóm tin mới của mục đó như hiện nay mục tác giả tác phẩm không hiện dc