Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#173724 gửi bởi tuanvanpham84
Ngày 13 Tháng 11 2015 , 04:05
Cho mình hỏi để thêm ký tự định dạnh kiểu danh sách ở đầu các tiêu đề của block tin tức thì sửa code ở đâu, mình đang xài nukeviet 3.4
ví dụ như dưới đây
Hình ảnh

Hình ảnh
Tương tự mấy ký tự đầu dòng của tin hiển thị trên trang chủ muốn sửa lại thì sửa ở đâu