#182148 gửi bởi benkyhon
Ngày 02 Tháng 02 2017 , 03:35
Vừa qua mình cài Nukeviet 4.0 Official trên localhost IIS để làm websiet nội bộ cho cơ quan nhưng bị lỗi trang trắng khi đăng nhập Admin. Tìm kiếm khắp trên google cách giải quyết nhưng vẫn không hiệu quả đối với site và loclhost của mình. Định từ bỏ cuộc chơi, nhưng mấy ngày Tết rảnh rỗi không biết làm gì nên mài mò tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Cuối cùng cũng giải quyết được, nên chia sẽ xem có ai cũng gặp vấn đề như mình thì khắc phục.

Mở file includes\core\is_admin.php

Tìm đến dòng 63: $admin_info['in_groups'][]=3;
Sửa lại là: $admin_info['in_groups']=3;

Tìm đến dòng 67: $admin_info['in_groups'][]=2;
Sửa lại là: $admin_info['in_groups']=2;

Tìm đến dòng 72: $admin_info['in_groups'][]=1;
Sửa lại là: $admin_info['in_groups']=1;

Theo mình $admin_info['in_groups'] không phải là Array nên xảy ra lỗi cú pháp PHP ở đây
#182202 gửi bởi thiendongduc
Ngày 03 Tháng 02 2017 , 12:34
có ai cài xong bị như này không ạ

Luyện thi Hóa

Sharing success, connect passions

Sign In
Join Now

Join Now


Contact Us

Contact Us

Saturday, 04/02/2017, 00:30
NukeViet 3.0 - New CMS for News site

NukeViet 3.0 - New CMS for News site

NukeViet 3.0 is a professional system: VINADES.,JSC founded to maintain and improve NukeViet 3.0 features. VINADES.,JSC co-operated with many professional hosting providers to test compatibility issues.

Read more...


Quang cao giua trang
NukeViet 3.0 - New CMS for News site

NukeViet 3.0 - New CMS for News site

 • 22/12/2010 02:24
 • 1
 • 0

NukeViet 3.0 is a professional system: VINADES.,JSC founded to maintain and improve NukeViet 3.0 features. VINADES.,JSC co-operated with many professional hosting providers to test compatibility issues.
Invite to co-operate announcement

Invite to co-operate announcement

 • 28/06/2010 08:52
 • 2
 • 0

VINADES.,JSC was founded in order to professionalize NukeViet opensource development and release. We also using NukeViet in our bussiness projects to make it continue developing. Include Advertisment, provide hosting services for NukeViet CMS development.

What does WWW mean?

 • 28/06/2010 09:16
 • 0
 • 0

The World Wide Web, abbreviated as WWW and commonly known as the Web, is a system of interlinked hypertext documents accessed via the Internet.

HTML 5 review

 • 28/06/2010 09:24
 • 2
 • 0

I have to say that my money used to be on XHTML 2.0 eventually winning the battle for the next great web standard. Either that, or the two titans would continue to battle it out for the forseable future, leading to an increasingly fragmented web.

Welcome to NukeViet 3.0

NukeViet developed by Vietnamese and for Vietnamese. It's the 1st opensource CMS in Vietnam. Next generation of NukeViet, version 3.0 coding ground up. Support newest web technology, include xHTML, CSS 3, XTemplate, jQuery, AJAX... NukeViet's has it own core libraries build in. So, it's doesn't...


Voting

Do you know about Nukeviet 3?

A whole new sourcecode for the web.
Open source, free to use.
Use of xHTML, CSS and Ajax support
All the comments on

Top Hits
vinades
Statistics
 • Online1
 • Today1
 • This month1
 • Total1

Main categories

Cổng thông tin Phòng giáo dục, Sở giáo dục

 • Tích hợp chung website hàng trăm trường
 • Tích hợp các ứng dụng trực tuyến (Tra điểm SMS, Tra cứu văn bằng, Học bạ điện tử ...)

Cổng thông tin doanh nghiệp

 • Tích hợp bán hàng trực tuyến
 • Tích hợp các nghiệp vụ quản lý (quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, quản lý tài liệu)

Managing company


QR-code
QR-Code: News
Online: 1
 • Online1
 • Today1
 • This month1
 • Total1

© Copyright by Luyện thi Hóa. Powered by NukeViet CMS. Design by VINADES.,JSC. | Terms & Conditions
Feedback
× Feedback


You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second

Sign In Register

All tools on this site will be available when you're logged in


Enter the verification code from the Google Authenticator app

Try other ways
Enter one of the backup codes you received.

Try other ways
LoginForgot password?To register, you must complete this form

Diễn đàn hóa học phổ thông
http://hoaphothong.org
#182215 gửi bởi benkyhon
Ngày 03 Tháng 02 2017 , 21:58
Nukeviet 4.0.29
PHP 7.1.0
IIS 8.5
MySQL 5.7.17
Chưa biết sai như thế nào. Đang chạy thử site, lỗi tới đâu khắc phục tới đó. Nhưng hiện tại giải quyết được vấn đề không đăng nhập được Admin của mình.
#182221 gửi bởi benkyhon
Ngày 04 Tháng 02 2017 , 03:04
Theo góp ý của anhyeuviolet, mình đã kiểm tra lại thì thấy đúng, sửa ở file is_admin.php chưa hợp lý lắm.
Cái $admin_info['in_groups'] đúng ra phải là kiểu Array. Mình dùng hàm is_array($admin_info['in_groups']) để kiểm tra trong file is_admin.php thì cho giá trị false. Nguyên nhân cái hàm nv_user_groups(..) trong ..\includes\function.php trả về giá trị không nhất quán. Hàm này có 3 trường hợp trả về, 02 trường hợp đầu trả về là 1 chuỗi rỗng (return ' ';), trường hợp trả về thứ ba mới là Array (return $groups;). Vì vậy cần sửa lại hàm 02 trường hợp đầu trả về là Array rỗng cho chính xác (return array();).