#6551 gửi bởi ngockhanh
Ngày 11 Tháng 08 2007 , 14:35
Mình có cái máy chủ địa chỉ ip là 10.x.x.x mình muốn các máy trạm vào ie gõ địa chỉ ip máy chủ là trang web của mình hiện ra thì làm thế nào. appserv mình cài trên máy chủ đó

Demo Nukeviet 3.3 http://conganbackan.vn
#6572 gửi bởi sevencd
Ngày 12 Tháng 08 2007 , 12:55
Để truy cập máy của bạn từ những máy khác, bạn cần cấu hình lại Windows Firewall trên máy chủ cài appserv như sau:
Vào Control Panel, vào Windows Fire Wall, chọn tab Advance, chọn button Setting
Check 2 hộp Web Server(HTTP) và Secure Web Server (SHTTP) và nhấn OK.

Mỗi lần check, Windows Fire Wall sẽ hiện thông tin về địa chỉ truy cập của máy đó, ví dụ:
Name or IP address (xxx) of the computer hosting this server on your network:
Nghĩa là trên mạng nội bộ, người dùng có thể gõ địa chỉ IP của máy chủ hoặc gõ tên của máy chủ (trong text box ngay phía dưới - có thể đổi tên máy trong System Properties tab Computer name) để vào xem nội dung webserver.
VD:
//10.53.2.1
hoặc
//SevenCD

Chú ý, nếu gõ IP không hoặc gõ \\SevenCD thì sẽ thấy File share của máy chủ chứ không thấy Webserver.

Sau khi xong thao tác này, máy chủ đó đã có thể cung cấp dịch vụ Webserver cho nội bộ mạng. Tuy nhiên người ngoài truy cập sẽ thấy trang chủ của Appserv, bạn cần thêm 1 thao tác là chuyển hướng người dùng vào đúng thư mục cài NV của bạn, cách làm:

Đổi file index.php tại thư mục www của Appserv thành appserv.php (hoặc cái gì đó dễ nhớ, để sau này còn biết đường mở trang chủ của appserv)

Sau đó bạn thay file index.php của Appserv bằng file có nội dung như sau:
Mã: Chọn hết
<META http-equiv="refresh" content="0; url=Thư mục cài NV">


Vạy là người dùng trên máy thuộc mạng LAN của bạn đã có thể truy cập vào webserver.
Còn bạn muốn vào trang Appserv cũ, thì từ bất cứ máy nào trong mạng LAN, gõ

\\IP máy chủ\appserv.php (hay tên mà bạn đã đổi ở trên).

SevenCD File gi?p ?? c?a NV1 ( r?t h?u ?ch cho newbie d? l? NV1 ) M?nh so?n cho n?i b? ban qu?n tr? web c?a m?nh. T?t c? n?i dung m?nh t?p h?p tr?n xunguoi.com, nukevn.com. Xem h?nh T?i t?i ??y
#6641 gửi bởi sevencd
Ngày 15 Tháng 08 2007 , 12:04
You're welcome!

Ở đây khi bạn hỏi nếu ai có khả năng cũng sẽ trả lời bạn thôi.

SevenCD File gi?p ?? c?a NV1 ( r?t h?u ?ch cho newbie d? l? NV1 ) M?nh so?n cho n?i b? ban qu?n tr? web c?a m?nh. T?t c? n?i dung m?nh t?p h?p tr?n xunguoi.com, nukevn.com. Xem h?nh T?i t?i ??y