Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#173944 gửi bởi juzz83
Ngày 22 Tháng 11 2015 , 09:31
Chào anh,
Demo: http://trungtamlocnuoc.com
Đây là addon domain thư mục trong root là trungtamlocnuoc.com/
Khi em vào test xem đường dẫn file thì nó hiện ra như này
The requested URL /home/nhshotjc/public_html/CJzip.php was not found on this server.
Vậy em cần phải làm gì
Xin được giúp đỡ
Cảm ơn [-O<