Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ đội thi của Đại học công nghiệp Hà Nội tham gia cuộc thi "Mùa hè sáng tạo" với ý tưởng MHST11-14 & MHST12-04 Tự động hóa bóc và lấy tin cho trang tin điện tử tổng hợp (tích hợp hệ thống lấy tin tự động cho NukeViet).
#91948 gửi bởi nopromis
Ngày 22 Tháng 07 2011 , 03:12
Các bạn ơi cho mình hỏi, giờ mình muốn sử dụng Ajax để truyền thông tin tới 1 file xử lý, sau khi xử lý trong trả về 1 chuỗi, sau đó mình muốn dùng chuỗi đó để gửi tới một file khác.Bạn nào có thể giúp mình được không.

Đoạn code mình gửi tới file xử lý như sau:
Mã: Chọn hết
$(document).ready(function(){
$("a").click(function() {
var path=$(this).attr("alo");
$.ajax({
url: "getData.php",
type: "POST",
cache: false,
data: "getMember="+path,
success: function(string){
var getData = $.parseJSON(string);
//Mình muốn chuyển getData tới một trang php mới là getNew?
},
error: function (){
alert("Co loi xay ra");
}
});
});

});Mình xin Cảm ơn các bạn!