#51843 gửi bởi interpoltrinh
Ngày 30 Tháng 03 2010 , 06:25
Khỏi nói nhiều , download mà về dùng thôi !

Demo: http://vinatri.vina3s.com/?styleid=8
Import XML
Save logo_forum.gif vào thư mục images ( cùng thư mục root )

Link Download: http://vinatri.com/forum/viewtopic.php?f=117&t=236

Website dùng mã nguồn nuke: http://vinatri.com Website Trà: http://trahoangde.com.vn Nick name: vinatrionline Phone: 097.5060.920 Yahoo mail: vinatrionline@yahoo.com