Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#187192 gửi bởi princevu
Ngày 27 Tháng 11 2017 , 03:17
mình xài code này cho nukeviet 4.3 và bị lỗi như sau:
* code TOP BUTTON add vô file "footer_only.tpl"
"file ảnh top.png chỉ hiển thị ở trang chủ, khi vào các chuyên mục hay bài viết chi tiết thị không hiển thị nút top.png nữa mà hiển thị chữ "top" trong thẻ tag
(trong nukeviet 4.3, file upload sẽ nằm trong thư mục uploads.

do đó, mình đã sửa code lại là

bạn nào muốn chữ đậm thì thêm tag nhé

* mình add code style trong file style.css